Jump to main content
27th German-Catalan Conference, 16-19 September 2020
27th German-Catalan Conference, 16-19 September 2020

 Programme

27. Katalanistentag | 27è Col·loqui Germanocatalà | 27th German-Catalan Conference

Online-Veranstaltung, Technische Universität Chemnitz, 16.−19.09.2020                   

Programm | Programa | Programme (Stand: 6. September 2020)

 

 

Tag|Dia|Day

Zeit|Hora|Time

Programm|Contingut|Content

Mittwoch

Dimecres

Wednesday

 

16.09.2020

16−17

Tagungsanmeldung | Inscripció | Registration

17−19

Eröffnungsfeier | Inauguració | Opening

 • Grußworte, Preisverleihungen | Salutacions, Entrega de Premis | Greetings, Award Ceremony
 • Eröffnungsvortrag | Conferència Inaugural | Keynote Lecture:

Josep-Anton Fernàndez (Universitat Oberta de Catalunya): Més enllà de la normalització: La cultura catalana i el problema de l'universal

19

Rahmenprogramm | Programa cultural | Cultural Programme

Donnerstag

Dijous

Thursday

 

17.09.2020

9−11

Sektion | Secció | Section 1: Katalanische Studien und Kulturwissenschaft. Perspektiven und Zukunft | Estudis catalans i culturals. Perspectives i futur | Catalan Cultural Studies: Perspectives and Prospects

Chair: Esther Gimeno Ugalde / Maria Dasca

 • Simona Škrabec (Universitat Oberta de Catalunya): L’experiència de la marginació és transferible?
 • Esther Gimeno Ugalde (Universität Wien): (Re)pensar els estudis catalans des del marc ibèric
 • Maria Dasca (Universitat Pompeu Fabra): El gir espacial en els estudis catalans

 

Sektion | Secció | Section 5: Grenzen und Möglichkeiten der Digitalisierung im Bereich der Translation beim Sprachenpaar Katalanisch-Deutsch | Límits i possibilitats de la digitalització en l’àmbit de la traducció entre alemany i català | Limits and Chances of Digitalization in Catalan-German Translation

Chair: Constanze Gräsche

 • Teresa Molés-Cases (Universitat Politècnica de València): Els estudis de traducció basats en corpus: l’expressió i la traducció de la Manera al corpus COVALT
 • Núria Esther Monzonís Carda (Universität Leipzig): Ensenyament de la traducció en la parella lingüística alemany-català fent ús d’eines digitals: estudi empíric de la traducció dels verbs modals en alemany
 • Felix Hoberg (Universität Leipzig): Avaluació de l’Skype Translator: concepció d’un model analític per a la parella de llengües català-alemany

11−11.30

Kaffeepause | Pausa | Coffee Break

11.30−13.30

Sektion | Secció | Section 1: Katalanische Studien und Kulturwissenschaft. Perspektiven und Zukunft | Estudis catalans i culturals. Perspectives i futur | Catalan Cultural Studies: Perspectives and Prospects (cont.)

Chair: Esther Gimeno Ugalde / Maria Dasca

 • Helena Buffery (University College Cork): Contemporary Catalan Culture in/as a Translation Zone: Approaches from the perspective of comparative cultural studies
 • Alfons Gregori (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): La música popular contemporània: un revulsiu necessari en els estudis culturals catalans

 

Sektion | Secció | Section 5: Grenzen und Möglichkeiten der Digitalisierung im Bereich der Translation beim Sprachenpaar Katalanisch-Deutsch | Límits i possibilitats de la digitalització en l’àmbit de la traducció entre alemany i català | Limits and Chances of Digitalization in Catalan-German Translation (cont.)

Chair: Constanze Gräsche

 • Christine Paasch-Kaiser & Felix Hoberg (Universitat de Leipzig): Eines digitals a l’aula de traducció del català a l’alemany
 • Constanze Gräsche (Universität Leipzig): La traducció literària com a procés de gestió cultural (poc digital)

13:30−14:30

Mittagessen | Dinar | Lunch

14.30−16.30

Sektion | Secció | Section 1: Katalanische Studien und Kulturwissenschaft. Perspektiven und Zukunft | Estudis catalans i culturals. Perspectives i futur | Catalan Cultural Studies: Perspectives and Prospects (cont.)

Chair: Esther Gimeno Ugalde / Maria Dasca

 • Enric Bou (Università Ca' Foscari Venezia): Les humanitats arRACOnades. El futur de l’Open Acces: daurat, verd (o roig)
 • Mercè Picornell (Universitat de les Illes Balears): Híbrids, heterogenis, glocals o contraculturals? Les formes complexes d'identificació local en la cultura mallorquina contemporània
 • Katiusca Darici (Università de Verona): Del transnacionalisme al feminisme: la trajectòria de Najat El Hachmi a la literatura catalana actual

 

Sektion | Secció | Section 6: Neue SprecherInnen: neue Varietäten des Katalanischen? | Els nous parlants: noves varietats de català? | The New Speakers : New Catalan Varieties ?

Chair: Monja Burkard / Maria del Mar Vanrell

 • Sílvia Perpiñán (Universitat Pompeu Fabra): Bilinguals as Agents of Linguistic Change
 • Laia Arnaus Gil (Universität Hamburg) / Amelia Jiménez-Gaspar (Universitat de les Illes Balears): L’adquisició del català com a llengua d’herència en infants multilingües a la ciutat d’Hamburg
 • Eva Juarros Daussà (University of Groningen): Minority Language Families in Diaspora: Catalans in New York City
 • Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears) / Francesc Ballone (Institut d’Estudis Catalans) / Teresa Cabré (Universitat Autònoma de Barcelona) / Pilar Prieto (ICREA-Universitat Pompeu Fabra) / Carlo Schirru (Università degli Studi di Sassari) / Francesc Torres-Tamarit (CNRS-Université Paris 8): El català de l’Alguer: una varietat sarditzada?

16.30−17

Kaffeepause | Pausa | Coffee Break

17−19

Informeller Austausch | Intercanvi informal | Informal Exchange

Freitag

Divendres

Friday

 

18.09.2020

9−11

Sektion | Secció | Section 2: Die Katalonienkrise und die zivilgesellschaftlichen Akteure in der Unabhängigkeitsbewegung | La crisi catalana i els actors de la societat civil en el moviment independentista | The Crisis in Catalonia and Civil Society Actors in the Independence Movement

Chair: Silke Hünecke

 • Klaus-Jürgen Nagel (UPF Barcelona): De la nació a l'estat?
 • Peter A. Kraus (Universtität Augsburg): La qüestió de la sobirania i el republicanisme popular
 • Jaume López Hernández (UPF Barcelona): El paper del moviment de base en el procés polític independentista català (2006-2020)

Sektion | Secció | Section 7: País Valencià

Chair: Carsten Sinner

 • Àlex Martín Escribà (Universidad de Salamanca): Negra i valenciana: centralitats i perifèries
 • Raquel Mengual Pons (Universitat d’Alacant): Arabismes en el català del País Valencià
 • David Garcia (Universitat d’Alacant): Referències culturals en la música valenciana contemporània

11−11.30

Kaffeepause | Pausa | Coffee Break

11.30−13.30

Sektion | Secció | Section 3: Die Orte des Theaters – Kulturbauten im Wandel | Els llocs de l’espectacle: edificis culturals en transició | The Places of Theater − Cultural Buildings in Transition

Chair: Bri Newesely

 • Antoni Ramon (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Barcelona): L’Observatori d'Espais Escènics - Teatres en Risc
 • Guillem Aloy (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Barcelona): Atles d’arquitectura teatral a Mallorca    
 • Bri Newesely (Beuth Hochschule Berlin): Diàleg entre espai i història – la nova Sala Beckett a Barcelona i el Radialsystem a Berlín
 • Ivan Alcázar (Observatori d'Espais Escènics): Barcelona: espais “altres”, alternatius i alterats. De les noves pràctiques a la “nova normalitat”                             

Sektion | Secció | Section 8: Gender und kultureller Wandel in Katalonien | Qüestions de gènere en una cultura catalana en trànsit | Gender and Cultural Change in Catalonia

Chair: Toni Maestre

 • Toni Maestre (Universitat d'Alacant): Gènere i nació en curs: una reflexió al voltant dels conceptes de transició nacional i gènere trans
 • Anna Esteve (Universitat d'Alacant): LIJ i construcció de la identitat. A propòsit de Duna, de Muriel Villanueva
 • Eduard Baile (Universitat d'Alacant): La representació de la dona en els còmics d'Enric Sió: una inversió subtil de l'arquetip hipersexualitzat?

13.30−14.30

Mittagessen | Dinar | Lunch

14.30−16.30

Sektion | Secció | Section 4: Transkulturelle Erinnerungen | Memòries transculturals | Cross-cultural Memories

Chair: Bàrbara Roviró

 • Tim Christmann (Universität des Saarlandes): La colònia catalana – Katalanische Perspektiven auf den spanischen Kolonialismus in Äquatorialguinea
 • Patrick O. Steinkrüger (Universität Göttingen): Language and Culture of the Catalan Gipsies in France
 • Montserrat Franquesa Gòdia (Universitat Autònoma de Barcelona): Escriptores de l’exili alemany traduïdes al català

 

Sektion | Secció | Section 8: Qüestions de gènere en una cultura catalana en trànsit (cont.)

Chair: Toni Maestre

 • M. Àngels Francés (Universitat d'Alacant): L’espai del gènere en Carmelina Sánchez-Cutillas i Maria Barbal
 • Irene Mira-Navarro (Universitat d'Alacant): Subjectes femenins, crisi i perifèria en Primavera, estiu, etcètera, de Marta Rojals, i Gina, de Maria Climent
 • Agnès Toda i Bonet (Universitat Autònoma de Barcelona): Justícia en clau femenina: La memòria de les oblidades de Tecla Martorell

16.30−17

Kaffeepause | Pausa | Coffee Break

17-19

Rahmenprogramm | Programa cultural | Cultural Programme

Samstag

Dissabte

Saturday

 

 19.09.2020

9-11

Sektion | Secció | Section 9: Llengua i identitat

Chair: Benjamin Meisnitzer    

 • Mar Mañes Bordes (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): Els usos lingüístics i la identitat dels estudiants catalans
 • Martí Freixas Cardona (Universitat Pompeu Fabra): L’aplicació de criteris morfopragmàtics en mots sufixats apreciatius en català
 • Linda Rüger (Universität Leipzig): Das alguerès im Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit

 

11−11.30

Kaffeepause | Pausa | Coffee Break

11.30-13.30

 

Sektion | Secció | Section 10: La qüestió nacional a Catalunya

Chair: Ulrich Hoinkes

 • Víctor Sevillano (Universitat de Windsor): Canvis de relat, relat de canvis: l’alienació progressiva en l’anomenada ‘qüestió nacional’ en sèries documentals de TV3 i TVE
 • Carsten Sinner (Universität Leipzig): Demonització i recontextualizació com a estratègies. Catalunya als mitjans en llengua espanyola
 • Marcello Giugliano (Universität Bern): Representacions d’identitats i globalització als articles periodístics: un estudi contrastiu i intercultural dels discursos mediàtics sobre Catalunya

13.30-14

Abschluss | Cloenda | Closure