Navigation

Inhalt Hotkeys
Fakultät für Mathematik
Professuren

Professuren


Forschungsgruppe Regularisierung
Univ.-Prof. Dr. Bernd Hofmann
Forschungsgruppe Mathematik in Industrie und Technik
Univ.-Prof. Dr. Peter Benner
Forschungsgruppe Optimierung und Approximation
Univ.-Prof. Dr. Gert Wanka

Presseartikel