Jump to main content
Internationales Universitätszentrum
BIDS

BIDS - Iniciativa pro podporu německých zahraničních a partnerských škol


V rámci projektu BIDS se na TU Chemnitz organizují různé aktivity pro studenty a studentky polských a českých škol, které nabízejí možnost složení jazykové zkoušky „Německý jazykový diplom“ (DSD školy). Cílem je představit TU Chemnitz, poskytnout možnost zažít podmínky studia na vlastní kůži a nadchnout studenty pro studium v Chemnitzu. Abychom Vám usnadnili rozhodnutí absolvovat bakalářské studium v Chemnitzu, nabízí TU Chemnitz navíc pro první studijní rok motivační stipendia.

Nabídky pro školy

Rádi Vás navštívíme digitálně! V našich prezentacích Vám představíme TU Chemnitz a dáme Vám všechny informace ke studiu. Témata prezentace jsou mimo jiné představení města Chemnitz a univerzity, studijní příležitosti, podání přihlášek, život v Chemnitz, náklady a financování studia, studentské a volnočasové aktivity a zkušenosti našich studentů.

 

Jazyk: němčina

Doba trvání: 45-90 minut

Místo: Big Blue Button (odkaz k virtuální místnosti Vám zašleme před prezentací)

Termín: po předchozí domluvě

Studenti a studentky polských a českých DSD škol se seznámí s TU Chemnitz a zdejším studentským životem. K programu patří např. přednášky o možnostech studia, účast na běžných přednáškách, výměna zkušeností se studenty univerzity, prohlídky města a areálu školy, kulturní program.

Zveme Vás na den otevřených dveří na naší univerzitě, kde se dozvíte o studiu v Chemnitz. Zájemci o studium mají možnost se seznámit s jednotlivými fakultami, které jim představí studijní obory. Často máte možnost dostat tipy, praktické rady ke studiu nebo se podívat na různé experimenty.

V rámci návštěv škol budou na DSD školách v Polsku a Česku probíhat informační projekty k tématu „Studium v Německu“, především na TU Chemnitz (možnosti studia, organizační opatření, možnosti financování aj.).

Nabídky pro studenty

Absolventi a absolventky polských a českých DSD škol mohou po zahájení bakalářského studia na TU Chemnitz získat v prvním studijním roce finanční podporu.

Předpoklady pro čerpání podpory:

  • Polská nebo česká státní příslušnost
  • Studium a úspěšné ukončení DSD školy v Polsku nebo v České republice (jazykový certifikát DSD II)
  • Zápis do bakalářského studijního programu na TU Chemnitz v prvním odborném semestru s cílem získat diplom na TU Chemnitz.

Výše finanční podpory a doba poskytování:  400 EUR/měsíc v prvním roce studia

Lhůta pro podání přihlášky: najdete zde

Místní student neboli „buddík“ je pomocníkem a průvodcem prváků, kteří k nám přijdou z českých a polských DSD škol. Pro více informací nás neváhejte informovat.

Pravidelnými česko-polskými setkání chceme posílit vztahy a kontakty mezi BIDs studenty a BIDS absolventy.  Setkáváme se jednou v semestru.

Příští česko-polské setkání je naplánováno v zimním semestru 2022/2023. Přesné datum a místo budou oznámeny včas.

Více informací již brzy.

 

BIDS team

Koordinátorka projektu:

    Katharina Wohlgemuth

    Telefon:                    +49 371 531-39856
    E-Mail:                      katharina.wohlgemuth(at)iuz.tu-chemnitz.de
    Kancelář:                  Bahnhofstraße 8, G103
    Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 
Studentky:

Aleksandra Przybylska

Katerina Sebkova

Aktivity BIDS podporuje Německá akademická výměnná služba (DAAD) z prostředků Ministerstva zahraničních věcí (AA).