Navigation

Springe zum Hauptinhalt
Kultur- und Länderstudien Ostmitteleuropas
Professur Kultur- und Länderstudien OME

Katedra Studiów Europy Środkowo Wschodniej

Serdecznie witamy

 

Katedra analizuje porównawczo aktualny rozwój państw Europy Środkowowschodniej na podstawie paradygmatów naukowych takich jak transformacja, europeizacja lub miejsca pamięci. Badania obejmują zarówno rozwój młodych demokracji Europy Środkowowschodniej jak i również dyskursy samookreślenia w dziedzinie kultury, historii oraz polityki. Za pomocą nauk społecznych oraz kulturoznawstwa przedstawiane i badane są własne tradycje jak i wpływy zewnętrzne – także w perspektywie długiego trwania (longue durée).

Presseartikel