Navigation

Springe zum Hauptinhalt
Internationales Universitätszentrum
BIDS-Veranstaltungen

BIDS - BetreuungsInitiative Deutsche Auslands- und PartnerSchulen

(Iniciativa pro podporu německých zahraničních a partnerských škol)


V rámci projektu BIDS se na TU Chemnitz organizují různé aktivity pro studenty a studentky polských a českých škol, které nabízejí možnost složení jazykové zkoušky „Německý jazykový diplom“ (DSD školy). Cílem je představit TU Chemnitz, poskytnout možnost zažít podmínky studia na vlastní kůži a nadchnout studenty pro studium v Chemnitzu. Abychom Vám usnadnili rozhodnutí absolvovat bakalářské studium v Chemnitzu, nabízí TU Chemnitz navíc pro první studijní rok motivační stipendia.

K aktivitám v rámci BIDS patří:

Studenti a studentky polských a českých DSD škol se seznámí s TU Chemnitz a zdejším studentským životem. K programu patří např. přednášky o možnostech studia, účast na běžných přednáškách, výměna zkušeností se studenty univerzity, prohlídky města a areálu školy, kulturní program.

Termín: červen 2020

Studenti a studentky z českých pohraničních DSD škol se během jednoho dne seznámí s TU Chemnitz a některou z jejích fakult.

Termín: plánuje se na listopad 2020

Absolventi a absolventky polských a českých DSD škol mohou po zahájení bakalářského studia na TU Chemnitz získat v prvním studijním roce finanční podporu.

Předpoklady pro čerpání podpory:

  • Polská nebo česká státní příslušnost
  • Studium a úspěšné ukončení DSD školy v Polsku nebo v České republice (jazykový certifikát DSD II)
  • Zápis do bakalářského studijního programu na TU Chemnitz v prvním odborném semestru s cílem získat diplom na TU Chemnitz.

Výše finanční podpory a doba poskytování:  325 EUR/měsíc v prvním roce studia

Lhůta pro podání přihlášky: zaří 2020

Technicky orientovaní studenti a studentky nahlédnou do různých oblastí konstrukce a programování robotů. Cílem je zkonstruovat v rámci mezinárodního týmu robota a naprogramovat jej tak, aby dokázal řešit jednoduché úkoly.

Termín: říjen 2020

Další informace: mytuc.org/ltyw

V rámci návštěv škol budou na DSD školách v Polsku a Česku probíhat informační projekty k tématu „Studium v Německu“, především na TU Chemnitz (možnosti studia, organizační opatření, možnosti financování aj.).

Termín: dle dohody

 

Kontakt a další informace:

Katharina Wohlgemuth
Telefon: +49 371 531-39856
Prostory: Bahnhofstraße 8, G103
E-Mail: katharina.wohlgemuth(at)iuz.tu-chemnitz.de
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 
Aktivity BIDS podporuje Německá akademická výměnná služba (DAAD) z prostředků Ministerstva zahraničních věcí (AA).

Presseartikel