Navigation

Jump to main content
Univerzitní knihovna
Prostor učení Knihovnická informační platforma


Nadační fond EFRE, Evropský projekt SN-CZ2020, Projekt Prostor učení - Knihovnická informační platforma

"Prostor učení – Knihovnická informační platforma" německá vlajka pro přepnutí jazyka

div class="tab-content">

Informace k projektu „Prostor učení – knihovnická informační platforma“

V rámci Kooperačního programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020 realizují Univerzitní knihovna Chemnitz, Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz, Krajská vědecká knihovna Liberec, Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni a Univerzitní knihovna Liberec společnými silami projekt „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“.

Vědecké knihovny posílily v posledních letech svoji roli komunikačního centra, popř. prostoru učení (ve smyslu "místa učení"). Na jedné straně je tento vývoj podnícen změnou učebních forem, jako jsou projektové a skupinové práce, blended learning a koncentrovanou přítomností médií v elektronické a tištěné podobě na jednom místě. Na druhé straně se v době digitálních médií značně změnily i potřeby a nároky návštěvníků knihoven. Tradiční knihovna, jež byla místem pro knihy, se zmněnila v místo pro lidi, kteří v knihovně pracují, komunikují, vytváří nové nápady nebo se chtějí jen tak setkat.

Prostory učení podporují výuku a učení, poskytují podporu a rozvíjí nové výukové a učební metody a využívají digitální technologie a média.
Cílem projektu je propojení zúčastněných knihoven do přeshraničního Prostoru učení.
Pro dosažení cíle bylo definováno pět milníků .

Období realizace projektu:

1.10.2016 - 31.12.2018

Finanční prostředky:

926.415,41 EUR
z toho dotováno: 787.453,09 EUR

Pět milníků projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“

Knihovny utvoří konsorcium a pořídí elektronické informační zdroje. Tato média mohou být využívána všemi uživateli podílejících se knihoven.
Tištěné informační zdroje budou sdíleny s partnery formou meziknihovní výpůjční služby. Na přání a dle požadavků výuky budou jednotlivými knihovnami poskytnuty k dispozici knihy k vytvoření příručních semestrálních aparátů. Pro přeshraniční meziknihovní výpůjční službu využijte prosím následující odkazy:

Našli jste, co jste hledali?
Spojte se prosím s Vaší knihovnou:

Průběh:

hledání v katalogu německých partnerských knihoven → nález hledaného média → kontakt se svou knihovnou (Liberec, Plzeň) → spolupracovníci médium objednají u partnerské knihovny → médium je k dispozici v domácí knihovně k výpůjčce

Projektoví partneři vytvořili společnou učební strategii a odvozují od ní konkrétní potřebu techniky a prostředků na vybavení.

Pod pojmem Open Access se rozumí neomezený a bezplatný přístp k vědeckým informacím.
Knihovny podílející se na projektu tuto myšlenku podporují a nabízí svým uživatelům fulltextové servery, na kterých jsou archivovány vědecké publikace a díky ustálenému odkazu jsou k dispozici po celém světě.
V rámci Open Access Week se budou v říjnu 2017 a 2018 konat přeshraniční akce. Fulltextové servery budou propojeny díky centrálnímu rozhraní.

Pod pojmem informační kompetence se rozumí schopnost nalezení, zpracování a vyhodnocení informací.
Knihovny se snaží o lepší integraci informační kompetence ve výuce, vědě a studiu. Pomoci jim k tomu má jimi vytvořený modul k informační kompetenci v tištěné a elektronické podobě. O dalších konceptech chtějí partneři diskutovat v rámci projektu.

Na počátku projektu je plánována zahajovací akce, ke konci naopak akce závěrečná, přístupná i pro veřejnost.
V rámci projektu vznikne publikace, jež bude dokumentovat výsledky a vzniklou přidanou hodnotu projektu a poslouží jako pomůcka pro podobné záměry dalších knihoven.

Partneři projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“

Univerzitní knihovna Technické univerzity Chemnitz

Univerzitní knihovna Chemnitz je veřejná vědecká knihovna s více jak miliónem knih a časopisů.
Vedle tištěného fondu zahrnuje knihovna značné množství elektronických zdrojů. K těm patří e-booky, elektronické časopisy a přes 200 databází.
Univerzitní knihovna se skládá z centrální knihovny, dvou kampusových knihoven a patentového informačního centra.
Univerzitní nakladatelství Chemnitz je přiřazeno k univerzitní knihovně jako samostatné oddělení.

Projektová stránka

Logo Technické univerzity v Chemnitz

Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz

Vysokoškolská knihovna se svým fondem, čítajícím cca 275 000 informačních zdrojů (monografie, normy, elektronické knihy, časopisy a databáze), poskytuje uživatelům v deklarovaných oborech rozsáhlé informační spektrum pro studium, odborné vzdělání a výzkum.
Knihovna své fondy ustavičně zvětšuje a aktualizuje s cílem neustále vyrovnávat profil knihovny s profilem výuky a výzkumu vysoké školy.
Knihovna je centrálním místem vysoké školy pro informace a komunikaci, které je se svou moderní architekturou prostředím inspirujícím k novým myšlenkám svých uživatelů.
Komunikace vysokoškolské knihovny se kontinuálně rozšiřuje o mezinárodní kontakty.

Projektová stránka

logo Vysoké školy Zittau/ Görlitz

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci je největší veřejnou knihovnou v Libereckém kraji.
Je krajskou knihovnou pro daný region, zároveň má funkci městské knihovny Liberce.
Poskytuje klasické služby jako výpůjčky, informační služby, rešerše a bibliografické informace, MVS, přístup k internetu, školení aj. Knihovna představuje kulturní a společenské centrum komunálního života města Liberec.
Fondy knihovny se orientují na tradiční řemeslo regionu – sklo a textil – a dále na oblasti, které jsou zastoupeny jak na Technické univerzitě Liberec, tak na dalších školách v regionu.
Knihovna působí jako metodické a poradní centrum pro všechny knihovny libereckého regionu.
Společná budova knihovny a synagogy, známá také jako stavba smíření, byla otevřena roku 2001.

Projektová stránka

Logo Krajské vědecké knihovny v Liberci

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni je vysokoškolskou knihovnou, jejíž fond zahrnuje cca 535 tisíc knih, časopisů, hudebnin a dalších informačních zdrojů, z toho cca 200 tisíc je ve volném výběru.
Významnou část fondu tvoří elektronické oborové fondy – e-časopisy, e-knihy a databáze.
Univerzitní knihovna vybudovala systém odborných knihoven a studoven – vedle knihovny v univerzitním kampusu Bory se jedná o pedagogickou knihovnu, knihovnu filozofické fakulty a právnické fakulty, knihovnu zdravotnických studií a ekonomickou knihovnu v Chebu.
Zde jsou nabízeny knihovnické a informační služby pro pedagogické, vědecké, výzkumné a ostatní zaměstnance a studenty ZČU, stejně tak i pro širokou veřejnost.
Součástí knihovny je oddělení vydavatelství a tiskových služeb.
Univerzitní knihovna buduje a spravuje institucionální repozitář "Digitální knihovnu ZČU".
Knihovna dále zajišťuje sběr vysokoškolských kvalifikačních prací a eviduje publikační a vědeckovýzkumnou činnost zaměstnanců a studentů ZČU. 

Projektová stránka

Logo Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci

Univerzitní knihovna zajišťuje tištěné a elektronické informační zdroje potřebné ke studiu i výzkumu probíhajícího na TUL.
Knihovna má jednu pobočku umístěnou v centrálním kampusu univerzity, která poskytuje kompletní knihovnické a informační služby.
Fond knihovny tematicky pokrývá všechny obory související se studiem na TUL – strojírenství, mechatronika, textil, ekonomie, pedagogika, architektura a zdravotnictví.
Uživatelům je k dispozici několik prostorových zón ke studiu, zábavě i relaxaci.

Projektová stránka

Logo Technické univerzity v Liberci

Členové týmu Projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“

Univerzitní knihovna Technické univerzity Chemnitz - Lead Partner

Vedoucí projektu

Angela Malz
Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Straße der Nationen 62, Raum A13.332.2
09107 Chemnitz
angela.malz[at]bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 (0) 371 531 13100
Fax.: +49 (0) 371 531 13109

Koordinátorka projektu

Veronika Jahn
Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Straße der Nationen 62, Raum A13.218
09107 Chemnitz
veronika.jahn[at]bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 371 531 32038
Fax.: +49 371 531 13109

Kontrolorka

Zuzana Martinovičová
Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Straße der Nationen 62, Raum A13.332.5
09107 Chemnitz
zuzana.martinovicova[at]bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 (0) 371 531 33216
Fax.: +49 (0) 371 531 13109

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Koordinátorka projektu

Magda Šrajbová
Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Univerzitní 18
CZ 301 00 Plzeň
msrajbov[at]uk.zcu.cz

Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz

Koordinátorka projektu:

Markéta Pěluchová
Hochschule Zittau/Görlitz
Zentrum für Kommunikation und Information (ZKI)
Hochschulbibliothek
Hochwaldstraße 12
02763 Zittau
Marketa.Peluchova[at]hszg.de

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Koordinátorka projektu:

Dana Petrýdesová
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
CZ 460 53 Liberec
petrydesov[at]kvkli.cz

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Liberci

Koordinátorka projektu:

Jitka Vencláková
Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci
Voroněžská 13
CZ 460 01 Liberec
jitka.venclkova[at]tul.cz

Akce v rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“

Program:

 • 09:30 Prezence
 • 10:30 Zahájení, proslovy oficiálních hostů
 • 11:00 I. Blok
  • Ohlédnutí – zhodnocení projektu
  • Prostor učení - Knihovnická informační platforma. Zkušenosti a výsledky kooperačního projektu knihoven ze Saska a Česka – představení publikace
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 II. Blok
  • Přeshraniční dotační programy - výhledy do budoucího období
  • Projekt očima jednotlivých partnerů
  • Diskuze, závěrečná zdravice leadpartnera
  • Rozloučení

  Po skončení programu nabízíme zájemcům prohlídku Krajské vědecké knihovny s výkladem.

  Místo:

  Krajská vědecká knihovna v Liberci

Program 22.10.2018:

 • do 12:00 Příjezd na Filozofickou a právnickou knihovnu
 • 12:00 Registrace, zahájení, informace k organizaci pobytu
 • 12:45 Oběd (restaurace U Malické brány)
 • 14:00 Prohlídka Filozofické a Právnické knihovny
 • 15:15 Prohlídka zahraničních knihoven SVK PK v Evropském domě
 • 16:30 Uytování a individuální program

Program 24.10.2018:

 • 09:00 Odjezd z hotelu Continental do knihovny Bory
 • 09:30 Přednáška "Open Access" (Zdeňka Firstová)
 • 10:00 Přednáška "Digitální knihovna" (Miroslava Pourová)
 • 10:30 Představení Univerzitní knihovny ZČU a prohlídka knihovny Bory včetně oddělení akvizice a zpracování
 • 12:00 Oběd (restaurace U Švejka)
 • 13:15 Přednáška "Institucionální a politická podpora Open Access" (Zdeňka Firstová)
 • 13:45 Přednáška "Vědec versus predator" (Miroslava Pourová)
 • 14:15 Praktické cvičení
 • 14:45 Přednáška Otevřené vzdělávání (Tomáš Pruner)
 • 15:15 Individuální program
 • 18:00 Večeře s prohlídkou místního pivovaru (restaurace Beer Factory)

Program 25.10.2015:

 • 08:45 Prohlídka Knihovny Západočeského muzea
 • 10:15 Prohlídka Pedagogické knihovny
 • 10:45 Přednáška "Propojení knihovny na informační systémy univerzity" (Radka Tichá)
 • 11:15 Zhodnocení studijního pobytu
 • 12:15 Oběd (hotel Continental), Poté odjezd

:Místo

Západočeská univierzita v Plzni

Programm:

 • 09:30 Příjezd a přivítání
 • 10:00 IKOnline (Angela Malz)
 • 10:30 Moodle (Václav Ovčačík)
 • 11:00 Přestávka na kávu
 • 11:10 Informační platforma (Veronika Jahn)
 • 11:30 Evaluace projektu (Veronika Jahn)
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 Prohlídka města
 • 15:00 Závěrečná diskuse u kávy
 • 15:30 Zakončení akce

Dokument:

Zpráva k workshopu (PDF)

Místo:

Univerzitní knihovna Chemnitz, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz

Program:

 • od 9:30 Prezence
 • 10:00 Zahájení, organizační informace, informace ke stavu MVS v rámci projektu (Blanka Konvalinková, Dana Petrýdesová)
 • 10:15 Diskuse k publikaci, prezentace kapitol publikace jednotlivými partnery (všichni partneři)
 • 11:15 Krátká přestávka na kávu
 • 11:30 Diskuse k aktuálnímu stavu IK modulu (všichni partneři)
 • 12:15 Oběd
 • 13:30 Meziknihovní služby v Německu (Rolf Funke)
 • 14:00 Meziknihovní služby v České republice (Lukáš Fogl)
 • 14:30 Diskuse
 • 15:00 Ukončení workshopu

Dokument:

Zpráva k workshopu (PDF)

Místo:

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Program:

 • 13:00 Speciální nabídky médií a služby projektových knihoven pro studenty, vyučující a výzkumné pracovníky
 • 14:45 Mediální technika a scénáře využití ve virtuálním prostoru učení
 • 15:15 Mediální technika a scénáře využití v místním prostoru učení
 • 15:30 Závěr
Přihlášení

Dokument:

Zpráva k webináři (PDF)

Místo:

TU Chemnitz, Straße der Nationen 62, místnost č A12.336 (1/336), 09111 Chemnitz

Program:

 • 10:00 Registrace, káva na uvítanou
 • 10:15 Přivítání
 • 10:20 Kooperační akviziční modely v Německu
 • 10:55 Elektronické informační zdroje Vysokoškolské knihovny VŠ Zittau/Görlitz
 • 11:20 Přestávka na kávu
 • 11:35 Databáze a e-knihy v KVK v Liberci
 • 12:15 Oběd
 • 13:25 ZČU - dostupnost a financování elektronických informačních zdrojů
 • 13:40 Elektronické informační zdroje na TUL a jejich využití
 • 13:55 Diskuse k modulu informačních kompetencí
 • 15:00 Závěr a konec workshopu

Dokumenty:

Místo:

Západočeská univierzita v Plzni

Program 4.12.2017:

 • do 11:00 Příjezd
 • 11:30 Představení programu
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 Představení Univerzitní knihovny (Angela Malz)
 • 14:00 Přestávka na kávu
 • 14:30 Představení Univerzitní knihovny v Alte Aktienspinnerei (Angela Malz)
 • 15:30 Přechod k ubytování, registrace v hotelu
 • 17:30 Večeře ve Wenzels Prager Bierstuben, poté chemnitzský vánoční trh

Místo konání:

Universitätsbibliothek Chemnitz, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz

Program 5.12.2017:

 • 09:00 Udržování fondu - Digitalizovaná média (Joachim Stemmler)
 • 10:00 Přestávka na kávu
 • 10:30 Digitální sbírky Univerzitní knihovny – Jak vytvořit prezentační platformu (Katrin Otto)
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 Pořizování médií (Monika Ullmann)
 • 14:00 Přestávka na kávu
 • 14:30 Approval Plan (Annemarie Kalugin)

Místo konání:

5.12.: Universitätsbibliothek Chemnitz, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz

Program 6.12.2017:

 • 09:00 Prohlídka Knihovny na kampusu I (Peggy Franke)
 • 10:00 Přestávka na kávu
 • 10:30 Semestrální aparáty teoreticky a prakticky (Micheal Beese)
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 Chemnitzský matriční portál (Stephan Luther)
 • 14:00 Přestávka na kávu
 • 14:30 Prohlídka kampusu (Stephan Luther)

Místo konání:

6.12.: Universitätsbibliothek, CampusBibliothek I, Reichenhainer Straße 29a, 09126 Chemnitz

Program 6.12.2017:

 • 09:00 Představení Univerzitního vydavatelství (Cornelia Oertel)
 • 10:00 Přestávka na kávu
 • 10:30 Bibliometrie - Ranking elektronických časopisů (Carolin Ahnert)
 • 11:45 Závěr
 • 12:00 Oběd, poté odjezd

Dokument:

Zpráva k výměnné stáži (PDF)

Místo konání:

7.12.: Universitätsbibliothek Chemnitz, Straße der Nationen 62, 09111 Chemnitz

Program:

 • 10:00 Přivítání, káva
 • 10:15 Úvodní slovo
 • 10:20 Open Acces – otevřený přístup k vědeckým publikacím
 • 10:40 Analýza APC
 • 11:10 Predátoři – pod pokličkou Beallových seznamů
 • 11:50 Oběd
 • 13:20 Otevřené repozitáře (nejen v České republice)
 • 14:00 Digitální knihovna Západočeské univerzity
 • 14:30 Káva
 • 14:45 Exkurze do Univerzitní knihovny
 • 15:15 Závěr setkání

Dokumenty:

Místo:

Západočeská univierzita v Plzni

Program:

 • 10:00 Registrace
 • 10:15 Přivítání
 • 10:20 Open Access - aktuální stav na TUL
 • 10:50 Open Access na VŠ Zittau/Görlitz
 • 11:20 Přestávka na kávu
 • 11:30 Open Access strategie na ZČU v Plzni
 • 12:00 Přestávka na oběd
 • 13:00 Open Access strategie Technické univerzity Chemnitz v kontextu národních iniciativ
 • 13:30 Představení modulu informačních kompetencí + diskuse
 • 15:00 Ukončení

Dokumenty:

Místo:

Technická univerzita v Liberci

Program 22.5.2017:

 • 09:30 Registrace, káva na přivítanou a občerstvení
 • 10:00 Zahájení, informace k organizaci pobytu
 • 10:15 Stručné představení Krajské vědecké knihovny v Liberci (KVK) a jejích aktivit
 • 10:45 Staré a vzácné tisky v KVK, digitalizace, představení digitální knihovny KVK v Liberci
 • 11:45 Přestávka na kávu
 • 12:00 Prohlídka knihovny
 • 13:00 Oběd
 • 14:00 Vzdělávání uživatelů KVK v Liberci
 • 14:30 Prezentace workshopu pro studenty středních škol
 • 15:30 E-zdroje v KVK v Liberci, jejich získávání a financování, možnosti využití
 • 16:00 Individuální program
 • 18:00 Společná večeře v restauraci

Místo konání:

Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)

Program 23.5.2017:

 • 09:00 Prohlídka knihovny Technické univerzity v Liberci
 • 09:30 Digitalizace prakticky, Moodle – ukázka e-learningového kurzu, “Co do něho dáme?”
 • 11:30 Oběd
 • 13:00 Přesun do Görlitz
 • 14:00 Příjezd – přivítání, představení, prohlídka kampusu (posluchárna, multimediální laboratoř)
 • 14:30 Zpracování nápadů pro e-learningový kurz v rámci informační kompetence (virtuální prostor učení)
 • 15:30 Přesun do hotelu, individuální program
 • 17:00 Prohlídka Hornolužické knihovny (hlavní bod: digitalizace starých tisků)
 • 17:45 Krátká prohlídka města
 • 18:00 Společná večeře

Místo konání:

Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci
Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz

Program 24.5.2017:

 • 09:00 Detailnější propracování nápadů pro e-learningový kurz v rámci IK (virtuální prostor učení)
 • 10:30 Přestávka na kávu
 • 11:00 Příprava prezentace výsledků studijního pobytu
 • 12:15 Oběd
 • 13:00 Prezentace výsledků na interaktivní tabuli a její přenos za pomocí videokonference projektovým partnerům
 • 14:00 Zhodnocení studijního pobytu a feedback
 • 14:30 Odjezd

Dokumenty:

Místo konání:

Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz

Program:

 • 09:30 Příjezd a přivítání
 • 10:00 Přednáška na téma rešerše literatury (možnosti, databáze, praktické příklady, kontaktní osoby)
 • 10:45 Přestávka na kávu
 • 11:00 Přednáška na téma správa literatury (možnosti, programy, praktické příklady)
 • 11:45 Představení MERGE (mezinárodní spolupráce, představení projektů)
 • 12:30 Oběd
 • 13:45 Prohlídka MERGE Technology Centre
 • 15:00 Závěrečná výměna názorů včetně kávy
 • 15:30 Zakončení akce

Dokument:

Zpráva Vysokoškolské knihovny TU Liberec

Místo konání:

Technische Universität Chemnitz,
Zentrales Hörsaal- und Seminargebäude, Raum NK_004
Reichenheiner Straße 90
09125 Chemnitz

Tato akce je nabízena v rámci Evropského týdne.

Partner akce:

MERGE – Cluster of excellence

Dokumenty:

Program:

 • 09:30 Registrace, káva, imbis
 • 10:00 Zahájení a představení průběhu workshopu
 • 10:15 Konsorciální pořízení I – přednáška firmy Missing Link
 • 11:00 Konsorciální pořízení II – přednáška firmy Ebsco
 • 11:45 Diskuze k pořízení elektronických médií
 • 12:30 Oběd
 • 13:30 Přeshraniční meziknihovní výpůjční služba
 • 14:30 Přestávka na kávu
 • 15:00 Další průběh projektu
 • 16:00 Výsledky a závěr

Místo:

Vysokoškolská knihovna v Zittau

Dokumenty:

Program:

 • 9.30 hod Registrace hostů
 • 10:15 Uvitání hostů – úvod programu
 • 10:20 Oficiální pozdrav zástupců podílejících se institucí
 • 10:45 Představení projektových partnerů
 • 11.30 Kooperace mezi Saskem a Čechami – Přidaná hodnota pro internacionalizaci
 • 12:15 Oběd
 • 13:15 Prezentace cílů projektu „Prostor učení – knihovnická informační platforma
 • 14:00 Moderní knihovny a učení
 • 14:45 Přestávka na kávu
 • 15:15 „Prostor učení“ jako šance pro příhraničí
 • 16:00 Závěr a zakončení akce

Místo:

Altes Heizhaus,
Straße der Nationen 62,
09111 Chemnitz

Dokument:

Zpráva k Zahajovací akci (PDF)

Média

Uni Aktuell | Facebook | Neuigkeiten Hochschulbibliothek Zittau-Görlitz

Program 17.1.2017:

 • 10:00 Registrace a káva
 • 10:15 Přivítání
 • 10:20 Možnosti videokonferencí a videoprezentací / v síti Webnet
 • 11:45 Oběd
 • 12:30 Služby Krajské vědecké knihovny v Liberci s oholedem na technické vybavení
 • 12:55 Technické vybavení Univerzitní knihovny v Plzni
 • 13:20 Přestávka na kávu
 • 13:40 Představení projektu
 • 15:10 Závěr

Program 18.1.2017:

 • 09:00 Mediální technologie v infrastruktuře virtuálních a lokálních prostorů učení
 • 10:15 Přestávka na kávu
 • 10:30 Informace ze Saské rozvojové banky
 • 11:45 Oběd
 • 12:30 Zkušenosti s implementací RFID; Technické vybavení nové budovy knihovny TU v Liberci
 • 13:00 Závěr a zakončení workshopu

Misto:

Západočeská univerzita v Plzni

Dokument:

Zpráva k workshopu (PDF)