UB Chemnitz
Gitlab TU Chemnitz

E-Learning / IKOnline

K vědecké práci nepatří pouze psaní a referáty v seminářích. Rozhodující roli sehrávají také informace, bez kterých se výše uvedené základy neobejdou. Pro kvalitu práce je podstatné, na jakých informacích je referát či seminární práce postavena.

Je stále důležitější, ale také složitější, najít kvalitní vědecké informace a ohraničit je od méně seriózních. Tento kurz proto nabízí podporu k informační kompetenci. Vědecká práce nekončí nalezením informací, zahrnuje také odvození, např. v seznamu literatury, hodnocení a také konkrétní údaje – tedy citace.

Kdo zvládá tyto základy a umí je použít, bude moci správně vědecky pracovat, diskutovat a bádat na vědecké úrovni.