Navigation

Springe zum Hauptinhalt
Internationales Universitätszentrum
BIDS - PL

BIDS - Inicjatywa Niemieckich Szkół Zagranicznych i Partnerskich


W ramach projektu BIDS na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz są organizowane różnego rodzaju zajęcia dla uczniów polskich i czeskich szkół oferujących możliwość zdobycia certyfikatu Deutsches Sprachdiplom (szkół DSD). Celem tych zajęć jest przedstawienie Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz, umożliwienie bliższego zapoznania się z tutejszymi warunkami studiowania i zachęcenie do podjęcia studiów w Chemnitz. Aby ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów licencjackich w Chemnitz, Uniwersytet Techniczny przyznaje także stypendia motywacyjne na okres pierwszego roku studiów.

Działalność BIDS obejmuje:

Uczniowie polskich i czeskich szkół DSD poznają Uniwersytet Techniczny w Chemnitz i tutejsze życie studenckie. Program obejmuje np. prezentacje na temat możliwości studiowania, udział w bieżących wykładach, wymianę doświadczeń ze studentami, wycieczki po mieście i kampusie oraz imprezy kulturalne.

Termin: czerwiec 2020 r.

Uczniowie przygranicznych szkół DSD w Czechach poznają w ciągu jednego dnia Uniwersytet Techniczny w Chemnitz i jeden z jego wydziałów.

Termin: listopad 2020 r. 

Absolwenci polskich i czeskich szkół DSD mogą otrzymać na pierwszym roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz wsparcie finansowe.

Warunki otrzymania wsparcia finansowego:

  • polskie lub czeskie obywatelstwo
  • uczęszczanie i pomyślne ukończenie szkoły DSD w Polsce lub Republice Czeskiej (certyfikat językowy DSD II)
  • przyjęcie na pierwszy semestr studiów licencjackich na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz w celu ich ukończenia i zdobycia dyplomu

Wysokość stypendium i okres wypłacania: 325 euro miesięcznie przez pierwszy rok studiów

Termin nadsyłania aplikacji: sierpień 2020 r.

Uczniowie interesujący się techniką mogą zgłębić różne zagadnienia z zakresu budowy i programowania robotów. Celem jest skonstruowanie i zaprogramowanie w międzynarodowym zespole robota, który będzie wykonywać proste zadania.

Termin: październik 2020 r.

Więcej informacji: mytuc.org/ltyw

W ramach wizyt szkolnych organizowane są spotkania informacyjne w szkołach DSD w Polsce i Czechach dotyczące możliwości studiowania w Niemczech, w szczególności na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz (możliwości podjęcia studiów, kwestie organizacyjne, możliwości finansowania itp.).

Termin: po uprzednim uzgodnieniu

 

Kontakt a więcej informacji:

Katharina Wohlgemuth
Telefon: +49 371 531-39856
E-Mail: katharina.wohlgemuth(at)iuz.tu-chemnitz.de
Biuro: Bahnhofstraße 8, G103

Godziny otwarcia: po uprzednim umówieniu się

Działalność BIDS jest wspierana finansowo przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD) ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Presseartikel